Rate this postTool4LaTeX-Pro cho phép convert Word to LaTeX với code sạch hơn.

Code TeX: afterVBA và dùng CleanCode

Link download Tool4LaTeX-free:

Group Tool4LaTeX:

Tag: clean code tiếng việt, [vid_tags]

Xem thêm: http://thuvienso.club/category/review

Nguồn: http://thuvienso.club