Rate this post



Link Part 2:
Trong quá trình đo đạc thu thập số liệu các thiết bị có thể bị trục trặc không thể đo được, hoặc có thể là quan sát viên bỏ ốp đo. Những tình huống đó làm cho bộ số liệu của chúng ta mất đi, thì một trong số cách đó là ta dùng nội suy để bù lại những số liệu đã mất hoặc không thể đo được.
Nội suy có thể gồm nội suy 1 chiều, 2 chiều và 3 chiều. Đơn giản là nội suy 1 chiều, có rất nhiều phương pháp nội suy 1 chiều, nhưng cơ bản và đơn giản nhất là nội suy tuyến tính, nội suy Lagrange, nội suy Newton và hồi quy ngoài ra còn có spline

Music by
––––––––––––––––––––––––––––––
Moody by Jay Someday
Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0
Free Download / Stream:
Music promoted by Audio Library
––––––––––––––––––––––––––––––

#HydrodynamicModel #Matlab #Lagrange

Tag: code matlab phương pháp tính, Hydrodynamic Model, 2D Shallow-Water Modelling, CFD, FDM, sai phan huu han, tu duy nguyen ham, nguyên hàm hay, phương pháp giải nguyên hàm, Integral of, tich phan bat dinh, nội suy, nội suy newton, nội suy lagrange, hồi quy đa thức

Xem thêm: http://thuvienso.club/category/review

Nguồn: http://thuvienso.club