Rate this postHướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu, tạo bảng, thêm các bộ dữ liệu, thiết lập id tự động tăng trong MSSQL server. bài này sẽ hướng dẫn các bạn thao tác cơ bản tạo cơ sở dữ liệu để các bài học sau chúng ta tiến hành xây dựng ứng dụng trên Java kết nối cơ sở dữ liệu. các dữ liệu sẽ lưu trên MSSQL server. đây là yêu cầu cần thiết để thực hiện được các chương trình ứng dụng trong loạt bài của mình. java jdbc tutorial for the beginner. triệu thân channel-let’s grow together!

Tag: cơ sở dữ liệu sql, [vid_tags]

Xem thêm: http://thuvienso.club/category/review

Nguồn: http://thuvienso.club