Rate this postLệnh tắt cập nhật: adb shell pm uninstall -k –user 0 com.oppo.ota pm uninstall -k –user 0 com.oppo.otaui Nếu cần mở lại cập nhật dùng lệnh này: adb shell cmd …

Tag: có nên cập nhật phần mềm android, [vid_tags]

Xem thêm: http://thuvienso.club/category/review

Nguồn: http://thuvienso.club