Rate this postMột ví dụ bài tập thường gặp trong nhà trường về các hàm thông dụng – If – VLOOKUP – ISNA – AND – OR. Mọi người xem và có thể thực hành theo file bên dưới.
Tải bải tập link:

Tag: isna excel, VLOOKUP, AND, OR, CÁC HÀM HAY DÙNG TRONG EXCEL., CÁC HÀM THÔNG DỤNG TRONG EXCEL, các hàm excel thông dụng

Xem thêm: http://thuvienso.club/category/review

Nguồn: http://thuvienso.club