Rate this postDoanh nghiệp không mở được tờ khai thuế XML hoặc khi mở tờ khai thuế gặp lỗi:”” Không tìm thấy chứng thư số của nhà cung cấp dịch vụ””.Nguyên nhân do ứng dụng đọc tờ khai iTaxViewer trên máy tính là phiên bản cũ cần cập nhật lên phiên bản mới nhất.
Nhà cung cấp chữ ký số NewTel-CA xin hướng dẫn cách cài đặt ứng dụng iTaxViewer.
Xem thêm tại

Tag: itaxviewer, [vid_tags]

Xem thêm: http://thuvienso.club/category/review

Nguồn: http://thuvienso.club