Rate this postChức năng cố định hàng và cột giúp các bảng lớn trong excel dễ xác nhận thông tin hơn. Khi xem những bảng lớn nếu không có những bảng này những hàng và cột bị mất thông tin rất khó quan sát. phải kéo đi kéo lại.
Hãy áp dụng mẹo này trong excel để bảng thông tin dễ nắm bắt hơn.
thân ái

Tag: cố định hàng trong excel, [vid_tags]

Xem thêm: http://thuvienso.club/category/review

Nguồn: http://thuvienso.club