Rate this post✔ Cách khắc phục lỗi Công cụ ký điện tử Bkav ✔ Kiểm tra môi trường cài đặt extension và Plugin.
✔ Thiết lập môi trường Ký điện tử bằng phần mềm BkavCA Signer Plugin (BSP) đây là Công cụ ký điện tử của BkavCA.
✔ Để thực hiện được các giao dịch điện tử, ký số trên hệ thống Bkav IVAN
#eitvlog #Congcukydientu

Tag: ivan.bkav, Eit Computer, Thủ thuật máy tính, Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm

Xem thêm: http://thuvienso.club/category/review

Nguồn: http://thuvienso.club