Rate this post▶️ Thư Viện Số kho tri thức của bạn – Nơi chia sẻ các kiến thức về công nghệ thông tin, kiến thức về phần mềm giúp cho kho kiến thức của bạn ngày càng hoàn chỉnh hơn.
▶️ Website:
▶️ Kiến thức #Excel, #GoogleSheets, #Mẹo_nhỏ_công_nghệ_thông_Tin, #Phần_Mềm

Tag: cố định cột trong google sheet, thư viện số, kho dữ liệu online, Chia sẻ kiến thức online, học excel, kỹ năng mềm

Xem thêm: http://thuvienso.club/category/review

Nguồn: http://thuvienso.club